top of page

webová aplikace pro kompletní dokumentaci řízení rizik

Komplexní přístup řízení rizik IDARapp©
ve shodě s požadavky MDR / IVDR
a ISO 1491/A11  

online webinář

Přednášející PhDr. Jana Marsová, Ph.D. vás seznámí s praktickým plněním požadavků harmonizované normy 
ISO 14971/A11  v souladu s přílohami I Nařízeními (EU) 2017/745 a 2017/746 v prostředí webové aplikaci IDARapp© . 

bottom of page