webová aplikace pro kompletní dokumentaci řízení rizik

od 1.6.2022 Harmonizovaná norma
ČSN EN ISO 14971:2019 ZMĚNA A11

online webinář

Přednášející PhDr. Jana Marsová, Ph.D. vás seznámí s novinkami a příklady aplikace harmonizované normy ČSN EN ISO 14971 ZMĚNA A11. Zároveň si během workshopu a odborné diskuze ověříte, zda řídíte rizika a dokumentujete proces risk managementu vašich prostředků v souladu s požadavky na bezpečnost a účinnost stanovené přílohou I nařízení (EU) 2017/745 a 2017/746