INTUITIVNÍ PRŮVODCE ŘÍZENÍM RIZIK

KROK 0
PROFIL

Jeden firemní profil pro řízení rizik neomezeného množství prostředků.

Vy vybíráte z nastavených pozic odpovědnosti a zadáváte pracovníky.

Aplikace za vás jednotlivá data vloží do správných dokumentů.

Ke kroku 0 se už nemusíte nikdy vracet, pokud nedojde ke změně v sídle firmy nebo odpovědnostní struktuře.

Intuitivní formuláře s nápovědami pro všechny položky identifikace prostředku nebo generické skupiny prostředků a jejich bezpečnostních charakteristik.

Díky předdefinovaným fázím životního cyklu sestavíte bez námahy životní cyklus pro každý váš prostředek nebo generickou skupinu.

Nevadí, když nevíte, co je to nesprávné použití, aplikace IDARapp nabízí celou skupinu nesprávných použití, ze kterých si pouze vyberete.

KROK 1
PROSTŘEDEK

KROK 2
PLÁN 

Plán managementu rizik je pro vás v aplikaci připravený
v požadovaném rozsahu podle Požadavků MDR a ISO 14971.

Díky identifikaci prostředku v KROKU 1 se plán přizpůsobí vašemu prostředku.

Jedním kliknutím si vygenerujete kompletní dokumentaci plánu managementu rizik.

Formulář pro analýzu rizik vás provede úplnou identifikací nebezpečí – sledu událostí – nebezpečných situací –poškození a umožní analyzovat každé primární nebo sekundární riziko pomocí metody FMEA.

Aplikace sama vyhodnocuje míru rizika a zařazuje do matice rizik.

V předdefinovaném formuláři s nápovědami ke každé položce můžete kontrolovat jednotlivá rizika a aplikace sama vytváří Karty rizik, které dokumentují, že jste provedli kompletní kontrolu každého posouzeného rizika.

KROK 3
ANALÝZA A KONTROLA

KROK 4
CELKOVÉ ZBYTKOVÉ RIZIKO

Nemusíte znát metodiku hodnocení celkového zbytkového rizika.

Jednoduše vyhodnotíte výběrem celkové zbytkové riziko díky krátkému formuláři s předepsanými položkami ano/ne a nápovědami.

Vyhodnocení celkového zbytkového rizika vám nezabere více než 5 minut.

Pro vytvoření dokumentace nemusíte mít znalosti risk managera.

Stačí jedno kliknutí a aplikace sama generuje kompletní dokumentaci, tj. Plán managementu rizik a Zpráva managementu rizik s přílohami.

Navíc vám aplikace pro vaši kontrolu nebo kontrolu nadřízeným vytvoří další reporty a "excelovské" přehledy pouhým jedním kliknutím.

KROK 5
DOKUMENTY